Vad pågår just nu...

 

CAD Utveckling

Programmering på Autocad- och Civil3D API (interface) med .NET, Autolisp, Visual Lisp (Active X), VBA och DCL (Dialog)

Läs mer

 

Trafik Design

Skapa trafiksäkerhet, skydd av handikappad personer enligt VGU

Läs mer

 

Mark Design

Hitta bra lösningar för avvattning genom höjdsättning. AMA-förteckning

 

Läs mer

 

VA Design

3D-projektering, dimensionering, kollisionskontroll av ledningsnätverk efter Svensk Vatten

Läs mer

 
 

Pågående projekt